Материали за топлинна изолация - 22.06.2012г.

2012-06-22

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за топлинна изолация за ТР "София", ТР "София Изток" и  ТР "Земляне"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)