Доставка на апарати за ТР "София Изток" и ТР "София"

2012-06-21

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на апарати за ТР "София Изток" и ТР "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)