Съобщение 20.06.2012 г.

2012-06-20

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносими газ-анализатори за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД, с три обособени позиции".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)