Доставка на тухли и шамотни плочи - 12.06.2012г.

2012-06-12

Публична покана за обществена поръчка с предмет: “Доставка на тухли и шамотни плочи за ЕК № 4 в ТР „София Изток”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)