Ремонт на товарен асансьор - 11.06.2012г.

2012-06-11

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Ремонт на товарен
асансьор  в ТЕЦ "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)