Дюзи и гайки за механични и йонитни филтри - 06.06.2012г,

2012-06-06

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на дюзи и гайки
за механични и йонитни филтри в ТЕЦ "София" с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)