Непрекъснато измерване на разтворен натрий - 06.06.2012г.

2012-06-06

Публична покана за обществена поръчка с предмет: ''Доставка на анализатор за непрекъснато измерване на разтворен натрий в много чисти води с автоматична температурна компенсация за ТР "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)