Трансмитери за налягане - 06.06.2012

2012-06-06

Публична покана за обществена поръчка с предмет: ""Доставка на трансмитери за налягане и процес индикатори за измерване на технологични процеси за нуждите на  "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)