Изграждане на катодна защита на газопровод - 06.06.2012г.

2012-06-06

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на катодна защита на  газопровода за ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)