3 броя спектрофотомери - 04.06.2012г.

2012-06-04

Публична покана за обществена поръчка с предмет:  "Доставка на 3 (три) броя
спектрофотомери за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)