Изработка на втори впръск на ЕК №5

2012-05-31

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Изработка на втори впръск на ЕК №5 в ТЕЦ „София Изток”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)