Обслужване на системите за управление на енергийни съоръжения

2012-05-31

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване на системите за управление на енергийни съоръжения в "Топлофикация София" ЕАД",  c две обособени позиции за срок от две години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)