Подмяна на участъци от канализацията - 21.05.2012г.

2012-05-21

Предметът на публичната покана е: ""Подмяна на участъци от канализацията на
ОЦ "Земляне""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)