Частично торкретиране на димоходи - 21.05.2012г.

2012-05-21

Публична покана с предмет: "Частично торкретиране на димоходи към комин с
Н=120м в ОЦ "Земляне""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)