Укрепване носещи конструкции -18.05.2012г

2012-05-18

Публична покана за обществена поръчка с предмет: ''Укрепване носещи конструкции в ОРУ 220 КV в ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)