Обществени поръчки 2009 година

2009-03-31

1. Доставка на арматура за „Топлофикация София”ЕАД по инвестиционната програма за 2009г. с две обособени позиции /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/
2. Доставка на линзови компенсатори за „Топлофикация София”ЕАД по инвестиционната програма за 2009г. /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/
3. Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация София”ЕАД, обособена с шест обособени позиции /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/
4. Доставка на 14 броя магнитно-индуктивни разходомери , 3 броя вихрове разходомери и 9 броя хидростатични нивомери за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД, обособени в 3 отделни позиции – от позиция 1 до позиция 3 /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/
5. Доставка на резервни части за питателни помпи за ТР”София”, обособена в позиция 1 и позиция 2 /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/
6. Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009г. с 4 обособени позиции /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/
7. Доставка на 3743 тона разсол технически -  пречистен за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД /подробна информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки/

Агенция по обществени поръчки - ТУК