16.05.2012г.

2012-05-16

Покана за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал.3 от закона за обществените поръчки, с предмет:
“Ремонт на въздуховоди от горивна уредба до ВВ на ПГ № 7” в тр „София Изток”".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)