Доставка на системи за измерване на разход на филтър ОН ІІ ст. № 4 и 5

2012-05-08

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "“Доставка на системи за измерване на разход на филтър ОН ІІ ст. № 4 и 5 и на реактор-утаители № 2, 3 и 4  и системи за измерване на разход "сурова" вода и разход при разтоварване - NaOH, H2SO4 и алсул /коагулант/ в Химичен цех на ТЕЦ "София".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)