Холендри, пломби и капачки - 07.05.2012г.

2012-05-07

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на холендри, пломби и капачки за  топломери за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)