Спектрофотометри -02.05.2012г.

2012-05-02

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на  3 (три) броя
спектрофотометри за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)