Месингови тръби за ремонт бойлери - 19.04.2012г.

2012-04-19

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на месингови тръби за ремонт на основни бойлери в ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук


(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)