Възстановяване на топлинна изолация - 18.04.2012г.

2012-04-18

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на топлинна изолация на енергийни съоръжения и тръбопроводи на "Топлофикация София"ЕАД с 3 обособени позиции за срок от 2
/две/ години"

Документите може да изтеглите тук


(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)