Дюзи и гайки за механични и йонитни филтри - 19.04.2012г

2012-04-19

Публична покана за обществена поръчка с предмет: ""Доставка на дюзи и гайки за механични и йонитни филтри в ТЕЦ "София" с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук


(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)