Преносима уредба за изпитване с високо напрежение - 17.04.2012

2012-04-17

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на  "Преносима уредба за изпитване с високо напрежение (кенотрон)"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)