Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи

2012-04-12

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД за срок от една година, в две обособени позиции".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)