Доставка на уплътнителни листове и набивки за помпи

2012-04-12

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на уплътнителни листове и набивки за помпи за нуждите на „Топлофикация София”  ЕАД, с две обособени позиции”

Документите може да изтеглите тук