Доставка на индукционни нагреватели за лагери на електрически двигатели

2012-04-12

Публична покана  за обществена поръчка с предмет: "Доставка на индукционни нагреватели за лагери на електрически двигатели за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)