Пламна температура - 09.04.2012г.

2012-04-09
Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на уреди за определяне на пламна температура  в отворен тигел по Кливланд и в затворен тигел по Пенски-Мартенс  за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД".
Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук