Алуминиев сулфат марка Б - 09.04.2012г.

2012-04-09
Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на 200 тона течен алуминиев сулфат марка Б за нуждите на цех "Химичен" в ТР "София Изток".

Документите може да изтеглите тук
(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)