Водни подгреватели за добавъчна вода - 06.04.2012г.

2012-04-06

Публичната покана е за обществена поръчка с предмет:"Доставка на 2 (два) броя водо/водни подгреватели
за добавъчна вода  за нуждите на ТР "Земляне".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)