"Абонаментно поддържане и сервиз на радиотелекомуникационно оборудване на радиомрежа

2012-04-05

Публичната покана е за обществена поръчка с предмет:  Абонаментно поддържане и сервиз на радиотелекомуникационно оборудване на радиомрежа, работеща на 5 GHZ 

Документите може да изтеглите тук