Доставка на химически продукт "амонячна вода - техническа" за ТР "София Изток"

2012-04-05

Публичната покана е за обществена поръчка с предмет: Доставка на химически продукт "амонячна вода - техническа" за ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)