Доставка на антикорозионен хидроагент

2012-04-05

Документация за обществена поръчка с предмет: : "Доставка на 7150 литра антикорозионен
хидроагент "Хидро - Х"  за нуждите на ТР "София" и ТР "Земляне".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)