Сервизно поддържане и ремонт на компресори

2012-04-03

Документация за обществена поръчка с предмет: : "Сервизно поддържане
и ремонт на компресори в компресорна уредба за ОРУ 220 kV на ТЕЦ "София" за срок от 4 (четири) години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)