Резервни части за турбини VPT-30

2012-04-03

Решение, обявление и документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR 68/66/130/10/0,8 в ТЕЦ "София Изток".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете Решение и Обявление се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк::тук)