"Подмяна на водопровод в ОЦ "Люлин"

2012-04-02

Публична покана за обществена поръчка с предмет:  "Подмяна на водопровод в ОЦ "Люлин".

Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали:тук)