Дистанционно управление на мостов кран - 30.03.2012г.

2012-03-30

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Дистанционно управление на мостов кран в ТЕЦ "София".

Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали:тук)