Сервизно обслужване на ел. бариера

2012-03-29

Покана за представяне на  техническо и финансово предложение за изпълнение на услуга с предмет: „Сервизно обслужване на електрическа бариера и енергосъоръжения на индустриален клон в ТР ”София Изток”

Документите може да изтеглите тук