Доставка на месингови тръби за ремонт на основни бойлери в ТР "София Изток"

2012-03-28

Публична покана с предмет: "Доставка на месингови тръби за ремонт на
основни бойлери в ТР "София   Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали: тук)