Система за автоматизация "Сигма" - 28.03.2012г.

2012-03-28

Публична покана с предмет : "Абонаментно техническо поддържане на
система за автоматизация "Сигма" в ТЕЦ "София" за срок от 4 (четири)
години".
Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали:
тук