Доставка на 280 тона техническа солна киселина за нуждите на цех "Химичен" в ТР " София Изток"

2012-03-22

Публична покана с предмет : "Доставка на 280 тона техническа солна киселина за нуждите на цех "Химичен" в ТР " София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали:
тук