Пилотни вентили - 20.03.2012г.

2012-03-20
Публична покана с предмет: "Доставка на резервни части за пилотни вентили за подгреватели високо налягане-ПВН1 и ПВН2 на турогенератор 5 в ТЕЦ "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали:
тук