Тръбен сноп - 19.03.2012

2012-03-19

Публична покана с  предмет: "Подмяна на тръбен сноп на ВК 7,5 Гкал/ч. № 1 във ВОЦ "Суха река"

Документите може да изтеглите тук

(Файлът "Публична покана" се отваря със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали:
тук