Подмяна на участъци - 16.03.2012г.

2012-03-16

Документация, решение и обявление за обществена поръчка с предмет:
"Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук