Възстановяване на настилки - 01.03.2012г.

2012-03-01

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: „Възстановяване на пътни и улични настилки след планов и авариен ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на „Топлофикация София” ЕАД"

Документите може да изтеглите тук