Ремонт на турбогенератор - 01.03.2012г.

2012-03-01

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: „Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”

Документите може да изтеглите тук