Отдаване под наем на имот - 29.02.2012г.

2012-02-29
Документация за участие и провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД, 30 кв.М площ от северен технологичен комин за монтиране и използване на електронно съобщителни съоръжения и оборудване.

Документите може да изтеглите тук