„Изработка на крепежни елементи за зидарията на парогенератори №№ 7 и 8

2012-02-29

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: „Изработка на крепежни елементи за зидарията на парогенератори №№ 7 и 8 в ТЕЦ „София”.

Документите може да изтеглите тук