Екрани, колектори и ПП - 27.02.2012г.

2012-02-27

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
“Подмяна на екрани, колектори и ПП за III-та и IV-та степен на ЕК №4 в ТР „София Изток”

Документите може да изтеглите тук