"Доставка на 700 кг. химически продукт "флокулант-полиакриламид" за ТР"София Изток"

2012-02-24

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
"Доставка на 700 кг. химически продукт "флокулант-полиакриламид" за  ТР"София Изток" 

Документите може да изтеглите тук